Organizacja 13 października 2016

Szkoła Podstawowa

godz. 9.00      uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej (łącznie z kl. VI)
Szkoła Podstawowa ul. Kasztanowa 3A

godz. 11.00     uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. B-pa Grzegorza Kaszaka
w intencji pracowników i  nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich

kościół św. Tomasza Ap. ul. Orla 19

Po Mszy św. uczniowie wraz z nauczycielami udają się do budynku szkoły podstawowej, gdzie pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Gimnazjum i Liceum

zajęcia od godz. 8.00 do 10.35 (1-3 lekcji) odbywają się według planu

godz. 10.40     przejście do kościoła wraz z nauczycielami, możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty

godz. 11.00     uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. B-pa Grzegorza Kaszaka
w intencji pracowników i  nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich w Sosnowcu

godz. 12.15.    uroczysta akademia z okazji Święta  Edukacji Narodowej w oratorium (uczniowie gimnazjum i liceum)