Erasmus 2016 – Larino

Wyjazd uczniów w ramach projektu Erasmus – Larino 2016

16.02.2016R.

Dziś odbyła się całodniowa wycieczka do zamków, które znajdują się w regionie Molise. Wstaliśmy wcześniej, by zdążyć na zbiórkę. O godzinie 8.00 wyjechaliśmy do pierwszego zamku w Pignatelli, zwiedzaliśmy zamek, w którym zobaczyliśmy znane freski koni. Potem pojechaliśmy do Pandone,  gdzie trochę odpoczęliśmy i zobaczyliśmy miasto oraz zamek z zewnątrz. Następnym miastem było Monteroduni, w którym pani przewodnik oprowadziła nas po zamku i opowiedziała jego historię. Ostatnim miastem był zamek w  Pescolanciano.

10.02.2016R.

Dzisiaj uczestniczyliśmy w Libriamoci- Libera la letteratura nelle scuole .

Uczniowie co roku wymieniają się książkami, czytają je, a na kartkach, które sami ozdabiają, wypisują ulubione cytaty z ich książek. Następnie wszyscy spotykają się na placu i czytają wybrane przez siebie sentencje, Towarzyszy temu wszystkiemu taniec i śpiew. Na koniec każdy wybiera sobie kartkę, która mu się podoba i zabiera do domu jako pamiątkę. Ta uroczystość zachęca młodych ludzi do czytania książek. Było to nieznane i nowe dla nas święto, mimo to bardzo nam się podobało i chętnie w nim uczestniczyliśmy. Dostaliśmy również dwie książki, które z chęcią przeczytamy, a następnie oddamy je w dobre ręce naszych koleżanek i kolegów z Katolika.

12.12.2015 R,

Strony opracowały nowe światowe porozumienie klimatyczne i plan działania służący zachowaniu globalnego ocieplenia na poziomie ”dużo poniżej 2 stopni C”. Zawarliśmy pierwsze w historii powszechne prawie wiążące porozumienie klimatyczne które może uchronić świat od niebezpiecznych zmian klimatu. Aby osiągnąć ten długoterminowy cel, strony będą dążyć do osiągnięcia szczytu emisji gazów cieplarnianych „tak szybko jak to możliwe”, uznając, że nastąpi to później dla krajów rozwijających się. Następnie kraje mają dokonywać szybkiej redukcji emisji i w drugiej połowie stulecia osiągnąć balans pomiędzy antropogenicznymi źródłami emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. W tekście porozumienia znalazły się zapisy dotyczące okresowych przeglądów realizacji zobowiązań co 5 lat, poczynając od 2023 roku, z myślą o ich pogłębianiu tak, aby były wystarczające do osiągnięcia globalnego celu powstrzymania ocieplenia poniżej uzgodnionego limitu.

W porozumieniu uwzględniony jest mechanizm kompensacji szkód powodowanych w narażonych na zmianę klimatu  krajach. Dotyczy to zarówno nagłych katastrof pogodowych jak i powoli zachodzących zdarzeń, takich jak np. wzrost poziomu morza.