Świetlica to nasz dom

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Oto niektóre formy zajęć w świetlicy:

  • kółko szachowe z Panem Eliaszem
  • zajęcia „Gimnastyka umysłu wg Mensy”
  • zajęcia na tzw. „cichej sali”, gdzie uczniowie mogą odrobić lekcje, porysować
  • czas wolny
  • zajęcia z chustą
  • SKS
  • czytanie bajek