GISday2017

Dnia 16-11-2017 młodzież Katolickiego Liceum wzięła udział w sesji popularnonaukowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, prezentującej i propagującej najnowsze metody badawcze z dziedziny GIS. Sesja ta odbyła się w ramach corocznych spotkań GISday2017 z okazji Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej.