Środa Popielcowa

Serdecznie zapraszamy Społeczność Zespołu Szkół Katolickich  na Mszę świętą, która odbędzie się 14 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w kościele św. Tomasza Apostoła. Tradycyjnie przyjmiemy na nasze głowy popiół – znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia, a także tego, że jesteśmy świadomi, iż tutaj na ziemi jesteśmy pielgrzymami, których celem jest zbawienie i świętość.

W tym dniu rozpoczniemy  40-dniowy czas wielkopostny, czas szczególny, wyjątkowy, ale także piękny i pełen tajemnicy miłości Boga do człowieka. Miłości, aż po krzyż. To post od grzechu i słabości.

„…Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz…”.

Sroda-Popielcowa

Czy wiesz?

Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

„…Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Fałat_Julian,_Popielec

źródło: www.deon.pl, wikipedia.org