Wyniki konkursu literackiego „Wypłyń na głębię”

Konkurs literacki „ Wypłyń na głębię” 2018

Zakończyła się kolejna edycja konkursu literackiego „Wypłyń na głębię” organizowana pod patronatem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej. Temat tegorocznego konkursu nawiązywał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”

Jan Paweł II „ Pamięć i tożsamość”.

Na konkurs nadeszło kilkanaście ciekawych prac literackich. Niektóre z nich zostały nadane przesyłką pocztową i stąd opóźnienie w ogłoszeniu wyników. Gratulujemy młodym pisarzom!

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii poezja

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Szkoła Opiekun
1. Wiktoria Konecka 6 SP nr 45 w Sosnowcu  Małgorzata Marosz-Kochan

w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Szkoła Opiekun
1. Zofia Skowronek 4 SP nr 6 w Sosnowcu  Joanna Walotek
wyróżnienie Julia Rek 4 ZSK w Sosnowcu  Beata Borzym
wyróżnienie Hanna Rek 5 ZSK w Sosnowcu  Alicja Marciniec

w kategorii klasa 7 szkoły podstawowej i gimnazjum

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Szkoła Opiekun
1. Agata Kędzierska 2 gim. ZSK w Sosnowcu  

 

wyróżnienie Anna Przeorska 3 gim. ZSKw Sosnowcu Dorota Domagała-Pępek
wyróżnienie

 

Natalia Pschionko

 

2 gim.

 

ZSK w Sosnowcu

 

Danuta Wilkowska

 

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Szkoła Opiekun
wyróżnienie Natalia Grzanka 2 IV LO w Olkuszu Natalia Dziża-Urbaniak

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród ( MUZYCZNĄ KAWIARENKĘ ) 29 maja 2018r. o godzinie11:00 do oratorium ( sala znajduje się w budynku plebanii parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, ul. Orla 19).

Organizatorzy