Informacja dla Rodziców uczniów I klasy szkoły podstawowej

PIERWSZAKI
Dzieci zamieszkałe w Sosnowcu i rozpoczynające w roku szkolnym 2018/19 po raz pierwszy obowiązek szkolny w szkole podstawowej na terenie Sosnowca na podstawie uchwały nr 898/LXV/2018 mają możliwość ubiegania się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. Wysokość świadczenia będzie wypłacana do kwoty 300 zł brutto na podstawie dokumentów faktur lub rachunków wystawionych na rodzica (data wystawienia dokumentów nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2018 r.)

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz ze zbiorczym zestawieniem faktur/rachunków rodzic składa w sekretariacie szkoły w terminie od 1 września do 15 września 2018 r.

Więcej informacji  na stronie UM Sosnowiec lub w załączniku:

http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,533385.html 

UCHWAŁA NR 898/LXV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowiec

 

zob. także DOBRY START 300 ZŁ DLA UCZNIA