5 klasy w kinie

W czwartek, 4 października, V klasy szkoły podstawowej z okazji minionego już Dnia Chłopaka udały się do kina. Miały możliwość obejrzenia bardzo ciekawego filmu pt. „Biały Kieł”. Poznały historię uroczego wilka rozgrywającą się w pięknych plenerach Alaski.
Po projekcji klasy spotkały się przy napojach i deserach w kawiarence. W miłej atmosferze dzielono się wrażeniami – nie tylko – dotyczącymi filmu. Następnie uczniowie w dobrych humorach wrócili do szkoły.