Wycieczka do Krakowa

10 października 2018 klasy licealne wraz z opiekunami pojechały do Krakowa na wystawę zatytułowaną „Cyfry, kody, szyfry – 100 Lat Niepodległej”. Wystawa poświęcona była zasługom Polaków w rozszyfrowywaniu rosyjskich oraz niemieckich tajnych wiadomości podczas I wojny światowej, wojny bolszewickiej w 1920 roku oraz przede wszystkim rozszyfrowaniu kodu Enigmy podczas II wojny światowej. Na wystawie uczniowie mogli ujrzeć eksponaty, takie jak replika sławnej maszyny szyfrującej Enigma oraz zdjęcia polskich matematyków, kopie rozszyfrowywanych przez nich wiadomości oraz kopię Księgi Szkockiej, słynnej księgi stworzonej przez matematyków ze Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

Ekspozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów. Zaciekawionym zwiedzającym wydarzenie na pewno zapadło w pamięć.