Szkolne Święto Edukacji Narodowej

W niedzielę, 14 października, przypadało tegoroczne Święto Edukacji Narodowej. Dzień później w naszej szkole, wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami, celebrowaliśmy uroczyście tę uroczystość. A zaczęliśmy u Źródła. W kaplicy pod namiotem, która na czas remontu jest naszą świątynią parafialną, podczas Eucharystii dziękowaliśmy i prosiliśmy o potrzebne łaski dla nauczycieli i wychowawców. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, ksiądz Arkadiusz w swoim kazaniu pokazał jako wzorzec Jezusa, który tak często starał się spotkać z konkretnym człowiekiem. Idealny pedagog na wzór Mistrza z Nazaretu to ten, który nie odnosi się do klasy, do ogółu, ale do konkretnych ludzi, którzy klasę tworzą.

„Najlepszym nauczycielem jest ten, kto czyni użytek z czasu swojego i swoich uczniów. Bo wszystko, co dał nam Bóg, to czas, w którym mamy wykonać pracę na rzecz samodoskonalenia”. -Emma Hart Willard

To właśnie nasi uczniowie słowami, muzyką, piosenką… różnymi środkami ekspresji wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za trud włożony w naukę i wychowanie.

Ten dzień był wyjątkową okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Ksiądz Kanonik oraz Pani Dyrektor wręczyli Nagrody Dyrektora Szkoły zasłużonym nauczycielom.

 

Dziękujemy za te radosne chwile.