Tydzień Biblioteki Szkolnej

Tydzień Biblioteki Szkolnej

26 – 30 listopada 2018 r.

 

Organizatorzy:

mgr Iwona Cioch-Książek

mgr Mariusz Wnęk

 

Cel akcji:

 • propagowanie czytelnictwa
 • poznanie i rozpowszechnienie (nie tylko) szkolnej biblioteki
 • zabawa i integracja klasowa

 

Nagrody

 • konkurs 1. – klasowy – dzień bez pytania
 • konkurs 2. – zespołowy – ocena celująca (śródsemestralna) z języka polskiego

dla członków zespołu

 • konkurs 3. – indywidualny – nagrody książkowe
 • konkurs 4. – zespołowy – pizza

 

Regulamin

 1. Tydzień Biblioteki Szkolnej trwa od 26 do 30 listopada 2018 r.
 2. W tym czasie dodatkowo planowane jest wyjście klas I i II (profil humanistyczny) liceum do biblioteki uniwersyteckiej.
 3. Akcja skierowana jest do uczniów wszystkich klas budynku przy ul. Mariackiej.
 4. O Tygodniu Biblioteki Szkolnej przypominać będą plakaty rozwieszone w całym budynku, które przygotowali uczniowie klas V.
 5. W tygodniu poprzedzającym wychowawcy klas otrzymają regulaminy konkursów, które przedstawią w swoich klasach.
 6. W czasie Tygodnia odbędą się dwa konkursy, kolejne dwa to konkursy długoterminowe, które trwać będą do czerwca 2019 r.
 7. Zasady konkursów:

 

 

Konkurs pierwszy – klasowy

W konkurs zaangażowany jest cały zespół klasowy. Przez cały Tydzień w szkole w różnych miejscach wywieszone będą kartki z pytaniami/zadaniami. Miejsca te są dostępne dla wszystkich uczniów, ale nie każdy tam dociera, dlatego ważne jest zaangażowanie całej klasy. Zadaniem uczniów jest znalezienie poprawnej odpowiedzi i wpisanie jej na kartkę (załącznik 1.). Uczniowie oddają uzupełnione kartki do piątku, 30 listopada, do biblioteki. Wygrywa klasa, która udzieli wszystkich poprawnych odpowiedzi. W przypadku remisu decyduje kolejność oddania kartek z odpowiedziami.

Nagroda dla całej klasy – dzień bez pytania (bez testów, kartkówek, odpowiedzi…) wybrany przez uczniów w tygodniu 10 – 14 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników – 3 grudnia na apelu.

 

Konkurs drugi – zespołowy

Klasy (VII i VIII SP, III Gim oraz wszystkie LO) wybierają swoich przedstawicieli (dwie osoby), które wezmą udział w wykładzie dot. biblioteki, a następnie rozwiążą test. Zespół, który wygra konkurencję, otrzymuje (każdy uczeń z zespołu) ocenę celującą (śródsemestralną) z języka polskiego na drugi semestr.

Wykład oraz test odbędą się w szkolnej bibliotece (sala nr 5) – dokładne data i godzina zostaną podane. Poprowadzi go p. prof. Mariusz Wnęk.

Ogłoszenie wyników – 3 grudnia na apelu.

 

Konkursy trzeci (indywidualny) i czwarty (klasowy)

Konkursy trwać będą do końca maja 2019 r. Zwycięży osoba / klasa, która w roku szkolnym 2018/2019 wypożyczy najwięcej książek ze szkolnej biblioteki.

Nagrody:

– w konkursie indywidualnym – nagroda książkowa,

– w konkursie klasowym – wyjście na pizzę.

Ogłoszenie wyników – 10 czerwca na apelu

 

W przypadku pytań proszę zgłaszać się do Organizatorów.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

KLASA                                

 

Na karcie wpiszcie rozwiązania poszczególnych zadań:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.