Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Człowiek jest wezwany, aby wykorzystując wszelkie dostępne siły urzeczywistniał własne powołanie i dobro innych”.

(św. Jan Paweł II)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół Katolickich życzę radości płynącej z wypełniania życiowego powołania, wielu sukcesów w pracy oraz pełni rozwoju osobistego, sił i motywacji do wypełniania misji zadanej przez Boga.

 

Święty Jan Paweł II  w Homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Łowiczu 14 VI 1999 r. mówił do Nauczycieli:

Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. (…) Dobro młodego pokolenia niech będzie troską Waszego życia i Waszej pracy wychowawczej. (…) Czyż może być większe powołanie od tego, którym Bóg Was obdarzył?

Łowicz 14 czerwca 1999r.

Niech słowa Naszego umiłowanego św. Jana Pawła II  towarzyszą Wam w codziennej pracy z młodymi ludźmi.

Ks. Proboszcz Andrzej Domagała

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną pracę. Życzymy Wam drodzy Nauczyciele wiary, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej.

Dyrektor Małgorzata Gajda

Wicedyrektor Agnieszka Juszkiewicz-Płaza

Wicedyrektor Beata Borzym

dn_2019