30 listopada – święto ku czci św. Andrzeja Apostoła

30 listopada przeżywamy w Kościele święto ku czci św. Andrzeja Apostoła, który jest patronem naszego ks. Proboszcza.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich życzymy, by Ksiądz Proboszcz – idąc za przykładem świętego Patrona, który dostrzegł wśród tłumu małego chłopca z pięcioma chlebami i dwiema rybami – potrafił zauważać potrzeby swoich wiernych oraz z radością przyjmował wszystkie dobre chwile, zaś codzienne troski z ufnością zawierzał Maryi, Matce Nieustającej Pomocy. Życzymy Księdzu, by budował we wspólnocie parafialnej oraz w Szkole Katolickiej piękny Kościół dobrych i wiernych Bogu serc.
Szczęść Boże!
rose_5