Wyniki konkursu Wypłyń na głębię

Człowieka trzeba mierzyć wielkością serca (Jan Paweł II, 1999r.)

 

            Wielki człowiek to ten, którego serce jest wielkie; nie musi dokonywać spektakularnych czynów, o których później będzie mówił cały świat. Jego dokonania mogą być ciche i pokorne. Serce każdego z nas powinno dążyć do bycia wielkim dzięki czynom na rzecz bliźnich.

            Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu „Wypłyń na głębię” podjęli się napisania charakterystyki; w swoich pracach przedstawili ludzi, którzy – według nich – mieli wielkie serce. XI edycja konkursu (ograniczona do kategorii literackiej) odbyła się w trudnych warunkach, gdy uczniowie musieli pozostać w domach i pracować zdalnie. Gratulujemy tym, którzy podjęli trud napisania pracy oraz ich Opiekunom!

 

Wyniki XI edycji konkursu pod honorowym patronatem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej:

 

klasy VI – VIII szkoły podstawowej

I miejsce

Zofia Skowronek (SP6) oraz Adam Zaród (KNSP)

II miejsce

Karolina Cupiał (KNSP), Maja Jedynak (SP6) oraz Miłosz Sobala (KNSP)

III miejsce

Maja Olszewska (KNSP), Zofia Piasecka (KNSP) oraz Emilia Zębala (KNSP)

Wyróżnienie

Emilia Elżbieciak (KNSP) oraz Michał Filipkiewicz (KNSP)

klasy licealne

I miejsce

Amelia Stręk (KLO)

II miejsce

Wiktoria Haberka (IVLO w Olkuszu)

 

Ponadto uczniowie klas naszego liceum w 100-lecie urodzin Jana Pawła II podjęli się napisania eseju literacko-filozoficznego, w którym rozważania oparli o encykliki Papieża.

Gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce

Magdalena Popczyk oraz Maciej Waluga

wyróżnienie

Agata Kędzierska