Pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sosnowcu doskonale przygotowali się do pasowania na ucznia. Do grona szkolnej społeczności przyjmował ich sam ks. Bp Grzegorz Kaszak podczas uroczystości, która odbyła się 2 października 2020 roku.

13

Na ceremonię przybyli zaproszeni Goście: ks. Bp Grzegorz Kaszak, p. Senator Joanna Sekuła, p. Waldemar Andzel – poseł na Sejm, p. Mateusz Bochenek – poseł na Sejm.

„Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem radości, witamy tu zebranych Gości. Chcemy Wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie, proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie…” – tymi słowami uczniowie klas pierwszych rozpoczęli swój  występ.

Program artystyczny przygotowany został pod kierownictwem swoich Wychowawczyń: p. Teresy Musiałek i p. Anny Janus. W czasie występu dzieci podzieliły się swoją wiedzą oraz zdobytymi już umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi.

Po złożeniu uroczystego ślubowania ks. Biskup Grzegorz Kaszak, w towarzystwie ks. Proboszcza Andrzeja Domagały i pani Dyrektor Małgorzaty Gajdy, dokonał pasowania dwudziestu sześciu Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły.

23

Po ceremonii pasowania głos zabrał ks. Biskup, który pogratulował uczniom wspaniałego występu i życzył im, aby „piękna szkolna przygoda”, którą rozpoczynają, przyniosła  jak najwięcej radości i dobrych osiągnięć w nauce. Słowa pełne podziwu i uznania skierował do nauczycieli i wychowawców, którzy otwierają uczniów na świat wartości, rozwijając talenty, które miał okazję zobaczyć podczas uroczystej akademii.

6

Ks. Proboszcz w swoim słowie skierowanym do przybyłych Gości zaznaczył, że wszyscy wychowawcy i nauczyciele podchodzą do uczniów z wielkim sercem i zaangażowaniem. „Od najmłodszych lat odkrywamy u uczniów talenty, jakie dał nam Bóg”. To właśnie one odgrywają ogromną rolę w zdobywaniu i poszukiwaniu wiedzy. Na zakończenie jest weryfikacja w postaci egzaminów trzecioklasisty, ośmioklasisty, maturalnego… te egzaminy zdawane są zawsze w 100 procentach. Od prawie 30 lat zajmujemy ważne miejsce w naszym mieście i regionie. Zdobywamy prestiżowe  nagrody – medale i puchary, cieszymy się ze złotej, srebrnej tarczy – znak jakości szkoły przyznawany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Nasze Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce ze 100 % zdawalnością matury. Najważniejszy jest jednak ten egzamin z bycia dobrym człowiekiem, zaś uśmiech, dobre słowo, miły gest są najlepszą nagrodą. Najlepszym naszym świadectwem jest fakt, że nasi absolwenci powierzają nam swoje dzieci, przyprowadzają kolejne pokolenia, kultywując rodzinne tradycje.

Nawiązując do przypadającego w tym dniu liturgicznego wspomnienia zakończył wystąpienie znaną modlitwą do Anioła Stróża.

26

Pani Dyrektor Małgorzata Gajda skierowała serdeczne, pełne radości słowa do Pierwszoklasistów i ich Rodziców.

5

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście: pani Senator Joanna Sekuła życzyła Pierwszoklasistom, żeby w ich życiu „nigdy nie zgasł entuzjazm”, zaś p. Mateusz Bochenek powiedział: „Pamiętajcie, by marzyć i konsekwentnie spełniać marzenia.” Swoje życzenia dla uczniów przekazał również p. poseł Waldemar Andzel. Pogratulował również Rodzicom pierwszoklasistów wyboru tej wyjątkowej szkoły.

Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Rodziców uczniów klas pierwszych. Dziękując nauczycielom za podjęty trud, życząc im cierpliwości i wspaniałych osiągnięć „w kształtowaniu wiedzy i umysłów naszych dzieci”, podsumował swoje wystąpienie słowami Stefana Żeromskiego: „Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

4

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne zdjęcie ks. Bpa Grzegorza i przybyłych Gości z Pierwszoklasistami.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dniu zaszczyciliście Nas swą obecnością.

Tekst ks. Mariusz Socała