Dzień Edukacji Narodowej

„Mieć właściwego nauczyciela, to  jakby drugi raz się urodzić.”

Ludmiła Ulicka

We wtorek, 13 października 2020, społeczność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz klas VII i VIII Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej świętowała Dzień Nauczyciela. O godzinie 12.00 proboszcz parafii św. Tomasza, ksiądz kanonik Andrzej Domagała, odprawił uroczystą Mszę świętą. Podczas kazania przypomniał wszystkim zgromadzonym, co oznacza i jak należy interpretować pojęcie edukacji, jakie niesie ze sobą wyzwania we współczesnym świecie, jakie zagrożenia czyhają na młodego człowieka i jak może go przed nimi chronić kształcenie i wychowanie w szkole katolickiej.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Po zakończonej Eucharystii głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, pani Małgorzata Gajda, która w ciepłych słowach podziękowała całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud, zaangażowanie i wielkie serce do pracy z młodzieżą w obecnych, trudnych czasach. Pani Dyrektor szczególne podziękowania skierowała do księdza kanonika Andrzeja Domagały, który jako Organ Prowadzący Zespołu Szkół Katolickich zawsze wspiera, służy cenną radą zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach, a swoją modlitwą wyprasza wszelkie łaski tak potrzebne do funkcjonowania naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego również złożyli na ręce Dyrekcji słowa wdzięczności i podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników za ich ciężką pracę, wytrwałość, cierpliwość i przyjazny kontakt z uczniami. W części oficjalnej akademii uhonorowani zostali nauczyciele i pracownicy, którzy szczególnie wyróżnili się swoimi osiągnięciami w spełnianiu obowiązków dydaktycznych, sukcesami uczniów w konkursach, wielką rzetelnością i serdecznymi relacjami z młodzieżą. Następnie Pani Dyrektor pogratulowała i wyraziła wielkie uznanie dla nauczycieli, którym został przyznany medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal ten otrzymali: pani Dorota Marynowska, pani Ewelina Majewska-Pyrkosz oraz ksiądz Sławomir Woźniak.

Po części oficjalnej odbył się pełen emocji koncert szkolnej scholi pod kierownictwem pana Romana Lewandowskiego, który dostarczył wszystkim zgromadzonym wielu wzruszeń, oraz akademia wypełniona skłaniającymi do refleksji cytatami z dzieł polskich poetów oraz miłymi słowami wdzięczności pod adresem nauczycieli.

We wtorek, 13 października, w Szkole Podstawowej przy ul. Kasztanowej także odbyła się uroczysta akademia.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy II c i VI b z wychowawcami Pauliną Całką i Tomaszem Zygmuntem przygotowali Uczniowski Koncert Życzeń, w czasie którego podziękowali swoim nauczycielom za podejmowaną przez nich pracę wychowawczo-dydaktyczną. Poprzez słowa pełne wdzięczności, żartobliwe scenki rodzajowe z życia szkoły oraz wypełnione humorem piosenki młodzi aktorzy wyrazili swoje uznanie dla pracy tych wszystkich, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i doskonalić swoje talenty.

Słowa podziękowań i życzenia zostały skierowane nie tylko do Księdza Proboszcza, Dyrekcji oraz kadry pedagogicznej, ale również do wszystkich pracowników naszej szkoły.

Na zakończenie akademii swoje podziękowanie dla wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły wyraziła Pani Dyrektor Małgorzata Gajda, życząc zarazem, aby podejmowany przez wszystkich trud był doceniony przez uczniów i wniósł w ich życie jak najwięcej dobra oraz pomógł im jak najlepiej przygotować się do dorosłego życia.

.

Niech Dzień Nauczyciela będzie nie tylko okazją do życzliwej pamięci o naszych nauczycielach i wychowawcach, ale również czasem modlitwy w ich intencji.

Tekst: Przemysław Kopczyński, ks.Mariusz Socała

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.