Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”

Niezwykle miło nam poinformować, że nasza szkoła oficjalnie otrzymała tytuł  „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Tytuł ten stanowi podsumowanie naszych działań w zakresie podnoszenia jakości pracy i edukacji opartej o nowoczesne technologie. To wyróżnienie za bycie innowacyjną placówką.

SZKOLA W CHMURZE_1Od dłuższego już czasu aktywnie rozwijamy kompetencje informatyczne i informacyjne, zarówno wśród nauczycieli jak i naszych uczniów.  Uczestniczymy w  różnych programach ogólnopolskich i szkoleniach z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Nasi nauczyciele i pracownicy administracji spędzili wiele godzin na szkoleniach i webinariach, których wartość doceniamy właśnie teraz, podczas nauki zdalnej.

W naszej szkole wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji od marca 2020 r. posiadają swoje konta służbowe Microsoft. Od marca 2020r. wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć w formie online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz innych dostępnych aplikacji Office 365. Dyrekcja naszej szkoły oraz nasze grono pedagogiczne współpracują w „chmurowej przestrzeni” organizując posiedzenia rady pedagogicznej, wewnętrzne szkolenia, zebrania dla rodziców oraz konsultacje, zarówno dla rodziców, jak i uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy dzięki pracy zdalnej i wykorzystaniu narzędzi Microsoft, a przede wszystkim Office 365, przyczynili się do uzyskania tego cennego certyfikatu.

SZKOLA W CHMURZE

 

Zapraszamy również do lektury: E. Majewska-Pyrkosz, Wdrażanie nauki zdalnej – nowe perspektywy edukacji (doświadczenia, refleksje, wnioski), [w:] D.Morańska (red. naukowa), Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy. Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Toruń-Sosnowiec 2020, s. 87-100, ISBN 978-83-63955-83-0, ISBN 978-83-66165-59-5. W artykule opisano doświadczenia wdrażania edukacji zdalnej w oparciu o Office 365 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Sosnowcu.

Zobacz również: Gratulacje! Microsoft Innovative Educator Expert w naszej szkole!