„Milion dzieci modli się na różańcu”

Dziękujemy za wspólną modlitwę w ramach kampanii Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Milion dzieci modli się na różańcu”. Poniżej certyfikat uczestnictwa w tym pięknym dziele, które – jak wierzymy – było siłą dla wielu chrześcijan na świecie cierpiących z powodu wyznawanej wiary w Chrystusa.

 

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko

Zapraszamy do uczestnictwa w tym projekcie w kolejnych latach. W przyszłym roku nasza wspólna modlitwa różańcowa odbędzie się 18 października. Szczegóły można znaleźć na stronie www.modlitwamilionadzieci.pl.