Wycieczka na narty

Wycieczka na narty
1.-miejsce – Wisła Cieńków

2.- termin 09.02.2022r
3.- zbiórka godz.7.00 parking przy  szkole.
4.-powrót-ok.godz.17-18
5.-cena karnetu-6 godz.90zł
6.-każdy uczestnik musi mieć kask i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
Dodatkowe informacje Mariusz Pietrasiak 509 290 498
Tomasz Zygmunt 737 596 225