Psycholog

„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich”.

 

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa

 

 

O mnie:

  • Absolwentka psychologii na Śląskim Uniwersytecie w Katowicach,
  • Ukończone Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe,
  • W trakcie szkolenia z socjoterapii na KCP,
  • Prywatnie: żona, matka, katoliczka.

 

Jak pracuję:

 

Kluczową rolę w mojej pracy odgrywa spotkanie i zbudowanie bezpiecznej relacji, która jest podstawą do możliwości: poszerzenia świadomości, zdobycia korektywnego doświadczenia i w efekcie zmiany. Stawiam na wolność i odpowiedzialność. Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną oraz poradnictwo. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu trudności, uzyskać poradę lub informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

 

W pracy z dziećmi i młodzieżą bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, mając świadomość ich wpływu, możliwości i pragnienia dobra dla dziecka. Ta współpraca jest w moim przekonaniu niezbędna i przynosi dobre owoce.

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów, którzy są zmotywowani i chętni do zmiany, tych, którzy mają trudności z koncentracją uwagi, dokucza samotność, nie wiedzą jak radzić sobie z własną złością, mają jakieś kłopoty, nie układają wam się kontakty z rówieśnikami, wydarzyła się sytuacja w Twoim życiu, która przekracza twoje możliwości z poradzeniem sobie z nią, chcesz o czymś porozmawiać… Zgłoś się do psychologa lub innej zaufanej osoby – spróbujemy razem znaleźć rozwiązanie twojej trudności. Pamiętaj! Szukanie pomocy jest cechą dojrzałości.

 

Gdzie szukać pomocy poza szkołą:

 

Okres szkolny to czas intensywnego rozwoju dziecka. Rodzice w swych staraniach często czuja się bezsilni i wtedy ważne jest, by otoczyć siebie i swoje dziecko profesjonalna opieką.

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu posiadającą ofertę zajęć, z którą możecie się Państwo zapoznać, wchodząc na poniższy adres:

http://www.poradnia.sosnowiec.pl/