Boskomat 2012 - wyniki

Nagrody rozdawane będą w dniu egzaminów wstępnych do gimnazjum - 22 maja 2012 r.

Serdecznie gratulujemy Wiedzy i ciekawych rozwiązań.

Osoby, które dostają się do naszego Gimnazjum
BEZ EGZAMINOW WSTĘPNYCH

Gabryel Szymon SP 42 22 pkt
Rokicka Sonia SP 20 22 pkt
Kamiński Przemysław SP 6 21 pkt
Nowakowski Piotr SP 19 20 pkt
Semper Mateusz SP 29 20 pkt
Szymala Zuzanna SP 39 20 pkt
Prosowski Jakub SP 10 20 pkt

Osoby, które otrzymują nagrody rzeczowe

Krześniak Piotr SP 29 18 pkt
Wierzbicki Albert Sp 4 18 pkt
Lender Radosław SP 19 17 pkt
Ławecka Anna SP23 17 pkt
Matlakiewicz Magdalena SP 22 17 pkt
Wnorowska Aleksandra SP 22 16 pkt
Zamarlik Agata SP 6 16 pkt
Żelazowska Julia SP 6 16 pkt

Maksymalna liczba punktów - 22 pkt

I. Organizatorzy:    

               
Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im św. Jana Bosko
w Sosnowcu
ul. Mariacka 18
 www.katolik.sosnowiec.pl

II. Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
  • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, rywalizacji   w dziedzinie matematyki,
  • promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie

III. Tematyka:

  • Zakres materiału stanowi podstawa programowa nauczania matematyki w szkole podstawowej


IV. Terminy:


Zgłoszenia uczniów należy dokonać drogą mailową gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl ewentualnie można wysłać zgłoszenie faksem na numer  32 266 36 10 do dnia 17 kwietnia 2012 do godziny 12:00
Konkurs odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012 o godzinie 13:30-15.00 w Niepublicznym Katolickim Gimnazjum w Sosnowcu


V. Miejsce:


Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 ul. Mariacka 18 Sosnowiec
Mapka dostępna na stronie www.katolik.sosnowiec.pl w zakładce LOKALIZACJA SZKOŁY

VI. Nagrody:


Pierwsze
, drugie i trzecie miejsce: - przyjęcie do Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum w Sosnowcu bez egzaminów wstępnych

Czwarte, piąte i szóste miejsce: atrakcyjne nagrody rzeczowe.


VII. REGULAMIN KONKURSU


1. Konkurs adresowany jest wyłącznie dla uczniów klas VI szkół podstawowych.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Opiekę nad uczestnikami konkursu, w czasie dojazdu i powrotu, obejmują rodzice lub opiekunowie.
4. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument z aktualnym zdjęciem  potwierdzający tożsamość ucznia.
5. Uczniowie przywożą ze sobą przybory do pisania i przyrządy geometryczne (cyrkiel, linijkę, kątomierz).
6. W czasie trwania konkursu obowiązuje zakaz korzystania z kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.
7. Uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.
8. Uczniowie otrzymują zestaw 10 zadań.
9. Czas trwania konkursu to 60 minut.
10. Kolejność i ilość rozwiązanych zadań jest dowolna.
11. Treść zadań konkursowych wraz z poprawnymi rozwiązaniami pojawi się po przeprowadzeniu konkursu na stronie www.katolik.sosnowiec.pl
12.  "Wbije się do nas"  ten uczestnik konkursu / lub kilku uczestników/, który uzyska największą ilość punktów spośród pozostałych osób biorących udział w konkursie.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszego gimnazjum www.katolik.sosnowiec.pl
14. Przykładowe zadania konkursowe będą dostępne na kilka dni przed konkursem na stronie www.katolik.sosnowiec.pl
15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

ostatnie zmiany: 14.05.2012

Copyright by Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Wszelkie prawa zastrzeżone