Świetlica

swietlica 2 (Copy)

 

Świetlica czynna jest w godz. 6.30-17.30

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Procedury podczas pandemii Covid 19 obowiązujące w świetlicy Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sosnowcu 

ŚWIETLICOWE ABC kontrakt

 

pencil-147130_1280

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Sosnowcu Postanowienia ogólne Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w…