Jubileusz – 40 rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza