8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   WF #wf8      
1 8:00- 8:45   WF #wf8 Angielski-1/4 #A81 M_7
Angielski-2/4 #A82 M_4
Angielski-3/4 #A83 M_8
Francuski-1/4 #f8 M_2
Hiszpański-2/4 #h8 M_7
Niemiecki-3/4 #n8 M_6
Wiedza o spo MW M_5
2 8:55- 9:40 Angielski-1/4 #A81 M_7
Angielski-2/4 #A82 M_4
Angielski-3/4 #A83 M_6
WF #wf8 Angielski-1/4 #A81 M_7
Angielski-2/4 #A82 M_4
Angielski-3/4 #A83 M_8
Francuski-1/4 #f8 M_2
Hiszpański-2/4 #h8 M_7
Niemiecki-3/4 #n8 M_6
Religia SU M_22
3 9:50-10:35 Angielski-2/4 #A82 M_4
Angielski-3/4 #A83 M_6
j.angielski-4/4 #k81 M_7
Angielski-1/4 #A81 M_7
Angielski-3/4 #A83 M_8
j.angielski-4/4 #k82 M_3
e_dla_bezp MP M_8 Zajęcia z wy SS M_6 Informatyka EP M_21
4 10:45-11:30 Historia JO M_3 Angielski-1/4 #A81 M_7
Angielski-2/4 #A82 M_19
j.angielski-4/4 #k83 M_11
Polski IC M_19 Fizyka JU M_15 Polski IC M_19
5 11:40-12:25 Fizyka JU M_15 Biologia Sz M_21 Polski IC M_19 Matematyka SS M_6 Polski IC M_19
6 12:45-13:30 Polski IC M_19 Chemia EG M_17 Historia JO M_3 Matematyka SS M_6 Wiedza o spo MW M_5
7 13:40-14:25 Religia SU M_22 Polski IC M_19 Matematyka SS M_6 Biologia Sz M_11 Matematyka SS M_6
8 14:35-15:20 Chemia EG M_17 Francuski-1/4 #f8 M_2
Hiszpański-2/4 #h8 M_7
Niemiecki-3/4 #n8 M_8
Matematyka SS M_6 Geografia MS M_14 Matematyka SS M_6
9 15:30-16:15       Basen #B8  
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum