2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   r_matematyka-3/4 #M2r M_6
Matematyka-4/4 #M2p M_14
Hiszpański #H2p M_3 WF #w23  
1 8:00- 8:45 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_historia-3/4 #H2r M_3
r_geografia-4/4 #G2r M_14
r_matematyka-3/4 #M2r M_6
Matematyka-4/4 #M2p M_14
Religia-1/4 #R2 M_22
Francuski-2/4 MR M_2
WF #w23 r_j.polski-2/4 #P2r M_20
2 8:55- 9:40 Chemia-1/4 #Cp2 M_17 r_j.polski-2/4 #P2r M_16
Polski-4/4 MR M_2
Religia SU M_22 WF #w23 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_geografia-4/4 #G2r M_14
3 9:50-10:35 Wiedza o spo MW M_5 r_j.polski-2/4 #P2r M_16
Polski-4/4 MR M_2
Chemia-1/4 #Cp2 M_17 r_j.polski-2/4 #P2r M_16
r_matematyka-3/4 #M2r M_8
Filozofia ZA M_8
4 10:45-11:30 j.angielski Bu M_6 Hiszpański #H2p M_3 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_geografia-4/4 #G2r M_14
r_matematyka-3/4 #M2r M_8
Matematyka-4/4 #M2p M_6
Przedsiębior AW M_13
5 11:40-12:25 r_j.polski-2/4 #P2r M_11
Polski-4/4 MR M_2
r_angielski MJ M_7 r_angielski MJ M_7 lw MR M_2 r_matematyka-3/4 #M2r M_6
Matematyka-4/4 #M2p M_8
6 12:45-13:30 Fizyka #F2p M_15 r_angielski MJ M_7 r_angielski MJ M_7 r_angielski MJ M_7 Matematyka-4/4 #M2p M_8
7 13:40-14:25 j.łaciński #Ł2 M_19 r_informat.-3/4 #I2r M_20 r_historia-3/4 #H2r M_3
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_j.polski-2/4 #P2r M_14
Polski-4/4 MR M_2
Geografia-2/4 #G2p M_14
8 14:35-15:20 Biologia-2/4 #B2p M_15
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_informat.-3/4 #I2r M_20
Informatyka-4/4 EP M_21
r_historia-3/4 #H2r M_3
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_j.polski-2/4 #P2r M_13
Polski-4/4 MR M_2
Geografia-2/4 #G2p M_14
9 15:30-16:15 Biologia-2/4 #B2p M_15
r_biologia-4/4 #B2r M_11
Francuski-2/4 MR K_08
Niemiecki-3/4 #N2 M_6
Niemiecki-3/4 #N2 M_16 r_matematyka-3/4 #M2r M_7  
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum