2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   r_matematyka-1/4 #M2r M_6
Matematyka-3/4 #M2p M_14
Historia #H2p M_3 WF #w23 Hiszpański-1/4 #h2p M_7
1 8:00- 8:45 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_historia-3/4 #H2r M_3
r_geografia-4/4 #G2r M_14
r_matematyka-1/4 #M2r M_6
Matematyka-3/4 #M2p M_14
Religia #R2 M_22 WF #w23 r_j.polski-2/4 #P2r M_20
Religia-3/4 SU M_6
2 8:55- 9:40 Chemia-1/4 #Cp2 M_17 r_j.polski-2/4 #P2r M_16
Polski-4/4 IC M_19
Filozofia ZA M_19 WF #w23 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_geografia-4/4 #G2r M_14
3 9:50-10:35 r_angielski AG M_13 r_j.polski-2/4 #P2r M_16
Polski-4/4 IC M_19
Chemia-1/4 #Cp2 M_17 r_matematyka-1/4 #M2r M_8
r_j.polski-2/4 #P2r M_16
Wiedza o spo MW M_5
4 10:45-11:30 r_angielski AG M_13 Historia #H2p M_3 r_chemia-1/4 #C2r M_17
r_geografia-4/4 #G2r M_14
r_matematyka-1/4 #M2r M_8
Matematyka-3/4 #M2p M_6
Hiszpański-4/4 MD M_17
5 11:40-12:25 r_j.polski-2/4 #P2r M_11
Polski-4/4 IC M_19
r_angielski AG M_4 lw EP K_09 j.angielski Bu M_8 r_matematyka-1/4 #M2r M_6
Matematyka-3/4 #M2p M_8
6 12:45-13:30 Fizyka #F2p M_15 r_angielski AG M_4 Przedsiębior AW M_17 r_angielski AG M_3 Matematyka-3/4 #M2p M_8
7 13:40-14:25 j.łaciński #Ł2 M_19 r_informat.-3/4 #I2r M_20
Informatyka-4/4 EP M_21
r_historia-3/4 #H2r M_3
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_j.polski-2/4 #P2r M_14
Polski-4/4 IC M_19
Geografia-2/4 #G2p M_14
8 14:35-15:20 Biologia-2/4 #B2p M_15
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_informat.-3/4 #I2r M_20
Hiszpański-4/4 MD M_4
r_historia-3/4 #H2r M_3
r_biologia-4/4 #B2r M_11
r_j.polski-2/4 #P2r M_13
Polski-4/4 IC M_19
Geografia-2/4 #G2p M_14
9 15:30-16:15 Biologia-2/4 #B2p M_15
r_biologia-4/4 #B2r M_11
Hiszpański-1/4 #h2p M_7
Niemiecki-3/4 #N2 M_6
Hiszpański-4/4 MD M_4
Niemiecki-3/4 #N2 M_16 r_matematyka-1/4 #M2r M_7  
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum