3A`n
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Chemia #Cp3 M_17 r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_geografia-2/4 #G3' M_14
WF-1/2 #w23  
1 8:00- 8:45 Matematyka-1/4 SS M_2
r_matematyka-3/4 #M3' M_20
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_biologia-1/4 #B'r M_11
r_fizyka-3/4 #F3' M_15
r_historia-4/4 #H3 M_3
WF-1/2 #w23 r_biologia-1/4 KS M_11
r_j.polski-2/4 #P3 M_2
2 8:55- 9:40 Matematyka-1/4 SS M_2
r_matematyka-3/4 #M3' M_20
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_biologia-1/4 #B'r M_11
r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_fizyka-3/4 #F3' M_15
r_historia-4/4 #H3 M_3
WF-1/2 #w23
lw-2/2 JO M_3
Polski-1/4 JW M_15
r_j.polski-2/4 #P3 M_2
3 9:50-10:35 r_biologia-1/4 KS M_11 Przedsiębior AW M_13 r_angielski #A3' Historia JO M_3 Polski-1/4 JW M_15
4 10:45-11:30 Polski-1/4 JW M_11 Informatyka DS M_21 r_angielski #A3' Religia-4/4 SU M_22 r_angielski #A3'
5 11:40-12:25 r_angielski #A3' j.angielski Bu M_5 Geografia MS M_14 Polski-1/4 JW M_14
r_j.polski-2/4 #P3 M_16
r_angielski #A3'
6 12:45-13:30 r_angielski #A3' Hiszpański-1/4 MD M_6
Francuski-2/4 #3F' M_2
Niemiecki-3/4 #3N' M_5
Hiszpański-4/4 #h3p M_22
Francuski-2/4 #3F' K_08
Niemiecki-3/4 #3N' M_4
Polski-1/4 JW M_14
r_j.polski-2/4 #P3 M_16
r_matematyka-3/4 #M3' M_6
Religia-4/4 SU M_2
7 13:40-14:25 Historia JO M_3 Francuski-2/4 #3F' M_2
Niemiecki-3/4 #3N' M_4
r_biologia-1/4 KS M_17
Biologia-2/4 #B3' M_13
Matematyka-1/4 SS M_6
r_matematyka-3/4 #M3' M_7
Fizyka #Fp3 M_15
8 14:35-15:20 r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_fizyka-3/4 #F3' M_16
r_historia-4/4 #H3 M_3
r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_historia-4/4 #H3 M_3
r_matematyka-3/4 #M3' M_7 Matematyka-1/4 SS M_6
r_matematyka-3/4 #M3' M_7
Fizyka #Fp3 M_15
9 15:30-16:15 r_fizyka-3/4 #F3' M_16 r_historia-4/4 #H3 M_3 r_matematyka-3/4 #M3' M_7 Hiszpański-1/4 MD M_3
Hiszpański-4/4 #h3p M_22
Hiszpański-1/4 MD M_19
Hiszpański-4/4 #h3p M_7
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum