3B`n 3B'n
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Chemia #Cp3 M_17 r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_geografia-2/4 #G3' M_14
WF #w23 r_biologia-1/4 KS M_11
1 8:00- 8:45 Matematyka-1/4 EB M_19
r_matematyka-3/4 #M3' M_20
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_biologia-1/4 #B'r M_11
r_fizyka-3/4 #F3' M_15
r_historia-4/4 #H3 M_3
WF #w23 Filozofia-1/4 ZA M_21
r_j.polski-2/4 #P3 M_2
2 8:55- 9:40 Matematyka-1/4 EB M_19
r_matematyka-3/4 #M3' M_20
r_chemia-1/4 #C3' M_17
r_j.polski-2/4 #P3 M_20
r_informat.-3/4 #I3' M_21
r_biologia-1/4 #B'r M_11
r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_fizyka-3/4 #F3' M_15
r_historia-4/4 #H3 M_3
WF #w23 Polski-1/4 ZA M_21
r_j.polski-2/4 #P3 M_2
3 9:50-10:35 Historia JO M_3 Informatyka DS M_21 r_angielski #A3' Religia-4/4 SU M_22 Historia JO M_3
4 10:45-11:30 Religia-4/4 SU M_21 Przedsiębior AW M_13 r_angielski #A3' j.angielski Bu M_13 r_angielski #A3'
5 11:40-12:25 r_angielski #A3' Polski-1/4 ZA M_15 Polski-1/4 ZA M_6 Polski-1/4 ZA M_21
r_j.polski-2/4 #P3 M_16
r_angielski #A3'
6 12:45-13:30 r_angielski #A3' Francuski-2/4 #3F' M_2
Niemiecki-3/4 #3N' M_5
Hiszpański-4/4 #h3p M_22
Francuski-2/4 #3F' K_08
Niemiecki-3/4 #3N' M_4
Polski-1/4 ZA M_21
r_j.polski-2/4 #P3 M_16
r_biologia-1/4 KS M_11
r_matematyka-3/4 #M3' M_6
7 13:40-14:25 Geografia MS M_14 Francuski-2/4 #3F' M_2
Niemiecki-3/4 #3N' M_4
lw-4/4 MW M_5
Biologia-2/4 #B3' M_13 Matematyka-1/4 EB M_8
r_matematyka-3/4 #M3' M_7
Fizyka #Fp3 M_15
8 14:35-15:20 r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_fizyka-3/4 #F3' M_16
r_historia-4/4 #H3 M_3
r_geografia-2/4 #G3' M_14
r_historia-4/4 #H3 M_3
r_biologia-1/4 KS M_17
r_matematyka-3/4 #M3' M_7
Matematyka-1/4 EB M_8
r_matematyka-3/4 #M3' M_7
Fizyka #Fp3 M_15
9 15:30-16:15 r_fizyka-3/4 #F3' M_16
j.łaciński-4/4 KF M_21
r_historia-4/4 #H3 M_3 r_matematyka-3/4 #M3' M_7 Hiszpański-4/4 #h3p M_22 Hiszpański-4/4 #h3p M_7
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum