1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       Wiedza o spo MW 5  
1 8:00- 8:45 WF #wfL SG Polski DD 4   Religia ŁM Sa Filozofia #f1L 19
2 8:55- 9:40 WF #wfL SG j.angielski PK 7 e_dla_bezp #edb 19 Geografia MS 14 Polski DD 4
3 9:50-10:35 Matematyka UT 6 WOK #W1L 19 Chemia AP 17 lw PK 7 Francuski-1/2 #F1L 20
Niemiecki-2/2 #N1L 8
4 10:45-11:30 Polski DD 4 Historia JO 3 sił RL sg Fizyka MZ 15 Francuski-1/2 #F1L 20
Niemiecki-2/2 #N1L 8
5 11:45-12:30 Polski DD 4 Informatyka DS 21 Matematyka UT 5 Matematyka UT 2 r_j.polski-1/2 #p1r 4
r_matematyka-2/2 #m1r 21
6 12:40-13:25 Historia JO 3 Biologia LW 11 Matematyka UT 5 j.angielski PK 7 r_j.polski-1/2 #p1r 4
r_matematyka-2/2 #m1r 21
7 13:35-14:20 Łacina KF 21 Francuski-1/2 #F1L 20
Niemiecki-2/2 #N1L 19
Religia ŁM 12 j.angielski PK 7 j.angielski PK 7
8 14:25-15:10 Łacina KF 21 r_angielski #an1 7 r_angielski #an1 7   Przedsiębior #p1L 13
9 15:15-16:00         Przedsiębior #p1L 13
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum