3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 r_biologia-1/4 #B3r M_11 Francuski-1/4 #Fr3 M_2
Niemiecki-3/4 #N3 M_7
Hiszpański-4/4 #3Hk M_13
r_biologia-1/4 #B3r M_11
r_fizyka-3/4 #F3r M_15
r_wos-4/4 #Wo3 M_5
r_historia-2/4 #H3r M_3
Hiszpański-4/4 #3Hp M_16
r_chemia-1/4 #C3r M_17
r_historia-2/4 #H3r M_3
r_fizyka-3/4 #F3r M_15
1 8:00- 8:45 r_biologia-1/4 #B3r M_11
r_wos-4/4 #Wo3 M_5
r_matematyka-2/4 #M3r M_15
r_j.polski-4/4 #P3r M_4
r_chemia-1/4 #C3r M_17
r_geografia-3/4 #G3r M_14
r_wos-4/4 #Wo3 M_5
r_chemia-1/4 #C3r M_17
r_historia-2/4 #H3r M_3
r_geografia-3/4 #G3r M_14
r_chemia-1/4 #C3r M_17
r_historia-2/4 #H3r M_3
r_fizyka-3/4 #F3r M_15
2 8:55- 9:40 r_biologia-1/4 #B3r M_11
r_historia-2/4 #H3r M_3
r_wos-4/4 #Wo3 M_5
r_matematyka-2/4 #M3r M_15
r_j.polski-4/4 #P3r M_4
r_chemia-1/4 #C3r M_17
r_wos-4/4 #Wo3 M_5
j.angielski MK M_4 r_angielski #A3r
3 9:50-10:35 Religia SU M_21 r_matematyka-2/4 #M3r M_17
Matematyka-4/4 SM M_6
Religia-1/4 #R3 M_21 j.angielski MK M_4 r_angielski #A3r
4 10:45-11:30 j.angielski MK M_4 Matematyka-4/4 SM M_6 r_matematyka-2/4 #M3r M_8
r_j.polski-4/4 #P3r M_20
lw MK M_4 Matematyka-4/4 SM M_6
5 11:40-12:25 r_fizyka-3/4 #F3r M_16
Matematyka-4/4 SM M_6
Francuski-1/4 #Fr3 M_2
Niemiecki-3/4 #N3 M_22
Hiszpański-4/4 #3Hp M_6
HiS-1/4 #Hi3 M_3
przyroda-4/4 #3Pr M_17
Polski-1/4 DD M_4 r_j.polski-4/4 #P3r M_20
6 12:45-13:30 Matematyka-4/4 SM M_6 HiS-1/4 #Hi3 M_3
przyroda-4/4 #3Pr M_16
r_matematyka-2/4 #M3r M_8
Matematyka-4/4 SM M_6
Francuski-1/4 #Fr3 M_2
Niemiecki-3/4 #N3 M_22
Hiszpański-4/4 #3Hp M_17
j.angielski MK M_4
7 13:40-14:25 r_matematyka-2/4 #M3r M_21
Hiszpański-4/4 #3Hk M_6
r_historia-2/4 #H3r M_3
r_geografia-3/4 #G3r M_14
Polski-1/4 DD M_4
r_j.polski-4/4 #P3r M_20
Polski-1/4 DD M_4
r_j.polski-4/4 #P3r M_20
WF #wf3 K_09
8 14:35-15:20 r_matematyka-2/4 #M3r M_21
Hiszpański-4/4 #3Hk M_6
r_j.polski-4/4 #P3r M_16 Polski-1/4 DD M_4
r_j.polski-4/4 #P3r M_20
Polski-1/4 DD M_4
r_j.polski-4/4 #P3r M_20
WF #wf3 K_08
9 15:30-16:15 łac. kons. #Ł3 M_19   r_biologia-1/4 #B3r M_11 r_biologia-1/4 #B3r M_11
r_geografia-3/4 #G3r M_14
WF #wf3 K_10
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum