2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 r_fizyka-1/5 #F2r 16
r_wos-2/5 #W2 5
r_biologia-3/5 #B2r 11
r_j.polski-1/3 #P2r 14
r_matematyka-3/3 #M2r 17
HiS-1/5 #HS2 3
przyroda-2/5 #prz 6
r_chemia-4/5 #C2r 17
  WF #wf2
1 8:00- 8:45 r_fizyka-1/5 #F2r 16
r_historia-2/5 #H2r 3
r_biologia-3/5 #B2r 11
r_j.polski-1/3 #P2r 14
r_matematyka-3/3 #M2r 17
r_historia-2/5 #H2r 3
r_geografia-5/5 #G2r 6
r_j.polski-1/3 #P2r 17
r_matematyka-3/3 #M2r 13
WF #wf2
2 8:55- 9:40 Matematyka-2/3 KB 15
r_matematyka-3/3 #M2r 21
r_j.polski-1/3 #P2r 14
r_matematyka-3/3 #M2r 17
r_historia-2/5 #H2r 3
r_chemia-4/5 #C2r 17
r_geografia-5/5 #G2r 14
r_j.polski-1/3 #P2r 17
Polski-2/3 ZA 8
j.angielski MK 4
3 9:50-10:35 r_matematyka-3/3 #M2r 21 r_wos-2/5 #W2 5
r_biologia-3/5 #B2r 11
r_j.polski-1/3 #P2r 14
Polski-2/3 ZA 11
Matematyka-2/3 KB 17
r_matematyka-3/3 #M2r 8
j.angielski MK 4
4 10:45-11:30 lw MD 21 Francuski-1/3 #F2 2
Niemiecki-2/3 #N2 4
Hiszpański-3/3 #2Hp Sa
r_j.polski-1/3 #P2r 14
Polski-2/3 ZA 11
Filozofia JM 4 Religia-2/3 SW 6
5 11:50-12:35 Francuski-1/3 #F2 2
Niemiecki-2/3 #N2 11
Hiszpański-3/3 #2Hp 21
r_angielski #An2 Matematyka-2/3 KB 2 j.angielski MK 4 HiS-1/5 #HS2 3
6 12:45-13:30 Francuski-1/3 #F2 2
Niemiecki-2/3 #N2 11
r_angielski #An2 Matematyka-2/3 KB 2
r_matematyka-3/3 #M2r 21
j.angielski MK 4 sił TZ sg
7 13:40-14:25 r_j.polski-1/3 #P2r 13
Hiszpański-3/3 #2Hp 6
Polski-2/3 ZA 15
r_wos-3/3 #Wo2 5
r_fizyka-1/5 #F2r 7
r_historia-2/5 #H2r 3
r_chemia-4/5 #C2r 17
r_angielski #An2 Polski-2/3 ZA 11
8 14:35-15:20 r_j.polski-1/3 #P2r 13   r_fizyka-1/5 #F2r 7
r_wos-2/5 #W2 5
r_chemia-4/5 #C2r 17
r_biologia-3/5 #B2r 11
r_geografia-5/5 #G2r 2
Religia #R2 Sa
9 15:30-16:15 j.łaciński KF 19   przyroda-2/5 #2pr 4 r_biologia-3/5 #B2r 11
r_geografia-5/5 #G2r 2
r_chemia-4/5 #C2r 17
Drukuj plan
wygenerowano 18.11.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum