3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 przyroda-1/4 #3Pr 17 WF #3WF SG      
1 8:00- 8:45 r_matematyka-2/4 #M3r 19
r_wos-3/4 #Wo3 5
WF #3WF SG Religia-2/4 #rel Sa Matematyka-1/4 #M3p 2
r_matematyka-2/4 #M3r 6
Polski #P3p 6
2 8:55- 9:40 r_fizyka-1/4 #F3r 16
r_historia-3/4 #H3r 3
r_biologia-4/4 #B3r 11
Francuski-1/2 #F3 Sa
Niemiecki-2/2 #N3 15
Polski IM 16 Matematyka-1/4 #M3p 2
r_matematyka-2/4 #M3r 6
r_angielski #A3 7
3 9:50-10:35 r_fizyka-1/4 #F3r 16
przyroda-2/4 #Prz 17
r_biologia-4/4 #B3r 11
Francuski-1/2 #F3 Sa
Niemiecki-2/2 #N3 15
r_angielski #A3 7 Francuski-1/2 #F3 14
Niemiecki-2/2 #N3 7
HiS-1/4 #HS3 3
4 10:45-11:30 r_matematyka-2/4 #M3r 2 r_geografia-2/4 #G3r 17
r_historia-3/4 #H3r 3
r_biologia-4/4 #B3r 11
r_geografia-2/4 #G3r 6
r_wos-3/4 #Wo3 5
j.angielski PK 7 sił-2/4 #sł3 sg
5 11:50-12:35 HiS-1/4 #HS3 3 r_geografia-2/4 #G3r 14
r_historia-3/4 #H3r 3
r_biologia-4/4 #B3r 11
r_fizyka-1/4 #F3r 20
r_geografia-2/4 #G3r Sa
r_historia-3/4 #H3r 3
r_wos-3/4 #Wo3 5
lw-4/4 PK 7
j.angielski PK 7
6 12:45-13:30 Religia-2/4 #rel Sa Polski IM 13 r_fizyka-1/4 #F3r 20
r_historia-3/4 #H3r 3
r_wos-3/4 #Wo3 5
r_biologia-4/4 #B3r 11
j.angielski PK 7
7 13:40-14:25 j.angielski PK 7 Polski #P3p 13 Matematyka-1/4 #M3p 8
r_matematyka-2/4 #M3r 19
r_biologia-4/4 #B3r 11 r_matematyka-2/4 #M3r 6
8 14:35-15:20 Polski IM 4   Matematyka-1/4 #M3p 8
r_matematyka-2/4 #M3r 19
  r_matematyka-2/4 #M3r 6
9 15:30-16:15 r_angielski #A3 7   r_fizyka-1/4 #F3r 2    
Drukuj plan
wygenerowano 18.11.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum