Dlaczego Katolik?

Sosnowiecki Katolik – pasja, nauka, wiara, rzeczywistość, tradycja i nowoczesność

Dzisiejszy świat, świat pełen niepewności wypełniony jest po brzegi poszukiwaniami jak najlepszych rozwiązań dla najważniejszych osób w naszym życiu. Każdemu rodzicowi marzy się idealna szkoła dla jego dziecka – bezpieczna, nowoczesna i otwarta na jego przyjęcie. Dla każdego rodzica jego dziecko zasługuje na wszystko, co najlepsze i nie ma w tym nic dziwnego. Oferty szkół są imponujące. Kolorowe reklamy i spoty promocyjne pokazują nam radosnych, zadowolonych uczniów, wspaniale wyposażone, nowoczesne pracownie, innowacyjne i multimedialne pomoce dydaktyczne, uśmiechniętych nauczycieli. Wybór szkoły to jedna z najważniejszych decyzji, które podejmujemy w życiu. Od tej decyzji zależą dalsze losy młodego człowieka. To najważniejszy moment, w którym kształtuje się jego osobowość i wrażliwość. Jak wybrać zatem szkołę, która dotrzyma kroku zarówno dziecku, jak i rodzicom w tym czasie? Czy spełni ona ich oczekiwania? Te obawy są uzasadnione.

Pasja, nauka, wiara, rzeczywistość, tradycja i nowoczesność – to cechy charakteryzujące Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Sosnowcu, potocznie zwanym „sosnowieckim Katolikiem”. Jest on wyjątkową szkołą, którą współtworzą wspaniali uczniowie, kochający rodzice i najlepsi nauczyciele. To właśnie tutaj, już na pierwszym etapie edukacji w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej nauczyciele, wychowawcy pomagają odkrywać talenty i potencjał uczniów. Motywując do nauki, wskazują kierunki i ścieżki, którymi warto podążać. Swoją postawą uczą akceptacji i szacunku do samego siebie i drugiego człowieka. Wychowują w duchu wartości chrześcijańskich do odpowiedzialności za siebie, za innych, za planetę na której żyją oraz za rodzinę i społeczeństwo.

Od najmłodszych lat otwieramy ucznia na świat wartości. Kształtujemy postawy wspierające zachowania, takie jak gotowość do podejmowania rozsądnego ryzyka, odporność na niepowodzenia i umiejętność ich przezwyciężania. Troszczymy się o to, by każdy uczeń stopniowo rozwijał w sobie takie cechy jak: porządek, posłuszeństwo, pracowitość, obowiązkowość, pobożność. Dbamy o rozwój psychiczny uczniów, zapewniając opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Dla nas Oni są najważniejsi. My jesteśmy dla Nich, zawsze wtedy, kiedy potrzebują nas najbardziej. Zależy nam bardzo na partnerskiej współpracy z Rodzicami naszych uczniów. Wiemy, jak ogromny wpływ na postępy w nauce ma wsparcie rodziców. Podejmujemy liczne inicjatywy mające na celu integrację całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jednym z priorytetów jest odkrywanie wiary dającej pokój serca we wszystkich aspektach życia: fizycznego, społecznego, kulturowego,  moralnego, duchowego. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka – organizujemy i uczestniczymy w akcjach wolontariatu, pomagamy słabszym i bezbronnym, także zwierzętom. Kultywujemy tradycje rodzinne, patriotyczne i religijne, które stanowią fundament życia rodzinnego i społecznego
w dzisiejszych czasach.

Praca dydaktyczna i wychowawcza jest ściśle połączona z rozwojem duchowym ucznia. W kalendarium szkoły ważne miejsce zajmują poszczególne święta i uroczystości roku liturgicznego. Tradycyjnie rok szkolny zaczyna się i kończy uroczystą Eucharystią. Dla uczniów klas pierwszych w miesiącu wrześniu organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej. Raz w miesiącu każda klasa bierze udział we mszy świętej szkolnej, sprawowanej w kościele pw. św. Tomasza Ap. Dopełnienie formacji duchowej stanowi Koło Biblijne oraz szkolna Schola.

Od najmłodszych lat kształtujemy kompetencje językowe. Stosujemy podział na grupy pod względem umiejętności i predyspozycji. Język angielski w formie rozszerzonej łączymy ze spotkaniami z native speakerem. Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu międzynarodowego na poziomie B2 Cambridge First (FCE) oraz na poziomie C1 Cambridge Advanced (CAE). W naszej ofercie językowej można znaleźć jeszcze j. łaciński oraz do wyboru: j. niemiecki, francuski lub hiszpański. Jej uzupełnienie stanowią wyjazdy edukacyjne, zagraniczne wymiany i projekty europejskie. Przygotowujemy do egzaminów państwowych z języka francuskiego DELF, hiszpańskiego DELE oraz niemieckiego ZERTIFIKAT DEUTSCH.

Dbamy o kompetencje techniczne i cyfrowe –  dodatkowe godziny przeznaczamy na naukę kodowania i programowania. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ramowego planu nauczania dodana jest godzina programowania. W klasie czwartej dodatkowo wprowadzamy grafikę komputerową i druk 3d, w klasie siódmej robotykę i elementy mechatroniki. Przygotowujemy do egzaminu ECDL Base i zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – nasza pracownia komputerowa posiada status Laboratorium Edukacyjnego ECDL.

Mając świadomość potrzeby aktywności ruchowej dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny. Realizujemy je poprzez zajęcia sportowe, SKS, basen, gimnastykę korekcyjną, aerobik, rytmikę, wyjazdy rekreacyjne, obozy sportowe, wycieczki rowerowe, biegi przełajowe i uliczne. Zapewniamy uczniom profesjonalne zaplecze sportowe. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz ruchowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą korzystać z dużej, nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej przystosowanej do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną,  piłkę ręczną oraz siłowni. Zajęcia odbywają się także w lokalnej hali sportowej i na basenie.

Dla nas uczniowie są najważniejsi. My jesteśmy dla uczniów, zawsze wtedy, kiedy potrzebują nas najbardziej. Pozwalamy im podejmować decyzje i wspieramy ich w działaniu.

Sosnowiecki Katolik to nowoczesny Zespół Szkół dla świadomych ludzi, gotowych wziąć odpowiedzialność za siebie, swoją przyszłość i losy przyszłych pokoleń. Dlatego w naszym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym zapewniamy doskonałe warunki przygotowania do egzaminów maturalnych prowadzone przez nauczycieli – egzaminatorów z certyfikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oferujemy szeroki wybór przedmiotów, przygotowaliśmy atrakcyjne propozycje profili, uwzględniając trendy współczesności, ale to uczeń sam decyduje, którą ścieżką kariery chciałby podążać. Nasz uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając dwa, maksymalnie cztery dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym już w klasie pierwszej. Stąd innowacyjne, interdyscyplinarne, kameralne klasy. Zapewniamy tym samym komfortowe warunki nauki w małych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Każda grupa pięciu uczniów może mieć własne rozszerzenie, oparte na ich zainteresowaniach, możliwe do zrealizowania dzięki innowacyjnym programom nauczania, zaprojektowanym z myślą o uczniach, zainspirowanych ich zamiłowaniami. Zaangażowanie, pasja i doświadczenie naszych nauczycieli pozwalają odkrywać potencjał i talenty naszych uczniów. Od wielu lat cieszymy się sukcesami naszych olimpijczyków i finalistów, laureatów nagród oraz 100% zdawalnością matury przez naszych absolwentów. Dzięki temu jesteśmy w czołówce najlepszych liceów. Złota tarcza 2021 to wizytówka naszej szkoły, która stanowi wspólne dzieło uczniów i nauczycieli.  Czas pandemii Covid-19 postawił przed nami nowe wyzwania. Zdaliśmy wyśmienicie egzamin nowoczesności i najnowszych technologii. Przygotowaliśmy nowy system pracy zdalnej na potrzeby zaistniałej sytuacji. Uwzględniając uwarunkowania naszej społeczności szkolnej, w marcu 2020 roku, już w pierwszym tygodniu nauki zdalnej, z dużą rozwagą pedagogiczną wdrożyliśmy strategiczne działania związane z transformacją cyfrową edukacji. Zaowocowały one otrzymaniem Certyfikatu Szkoła w Chmurze Microsoft. Pandemia i nierozerwalnie związane z nią zdalne nauczanie w pewien sposób zweryfikowały  kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, kompetencje w zakresie nauczania, jak i uczenia się uczniów oraz poziom świadomości uczniów o ich odpowiedzialności za własną naukę.

Sosnowiecki Katolik to szkoła, oparta na nowoczesnych narzędziach i metodach pracy, innowacyjnych projektach i nauczycielach, posiadających kompetencje cyfrowe, dbających o wszechstronny rozwój uczniów. Tu pomożemy odnaleźć Ci zagubione JA podczas pandemii, stawiamy na rozwijanie kompetencji społecznych – elastyczność poznawczą,  rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie oraz kreatywność. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na nurtujące pytania i kreatywnych sposobów rozwiązania problemu. W naszej szkole nie zginiesz w tłumie. U nas znajdziesz oparcie w zmiennej rzeczywistości. Pomimo upływu czasu religia, rodzina, przyjaźń, prawda i dobro odgrywają kluczową rolę w systemie wartości młodego pokolenia. Nasze działania, współpraca Organu Prowadzącego, Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów, wzajemne wsparcie, wspólne zebrania i konferencje stanowią solidny fundament naszej edukacji.

Zapraszamy Was do współtworzenia Naszej Szkoły.