Erasmus+

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Nasi partnerzy o nas

I think the real soul of the project has started to come alive. We thank you again for making it possible. We truly appreciate what you did during our stay. You made it so memorable! We look forward to an opportunity to return your thoughtfullness and hospitality.

BAHAR ESKIKÖK TÜRKÖVER

Dear Polish Partners, Thank you on behalf of our Bulgarian team. We are back home, safe and sound, but our hearts are filled with gratitude for your warm hospitality and sorrow that this fantastic week is over! I believe these few days were the first steps to some lifetime friendships. We were thrilled to experience all you had planned and touched by your sincere joy to have us as your guests! Thank you so much! It was not only unforgettable, it was fantastic! We are looking forward to meeting you in Bourgas! Special thanks to all hosting families for their devotion and kindness.

As Mrs Rutkowska says, you all opened your homes and hearts and made this mobility so amazing! Thank you and God bless you all for your warm welcome.

ЖАКЛИН МУТАФЯН-НЕЙЧЕВА ЖАКЛИН МУТАФЯН-НЕЙЧЕВА

Hi my dear colleagues. I’ve just met the Italian students and teachers just arrived back home. They were tired but happy for the experience they lived with you all. Thank you so much. We look forward to hosting you all in Italy. Love

GIORDANA MARCHETTI

The Italian teachers and students thank you again for having given us the possibility to experience such a wonderful adventure. We all had a lovely time and the possibility to appreciate your culture. We surely will miss your kindness, your hospitality, your cheerful behavior. This trip won’t be forgotten and we and our students will continue talking about you all forever. Give all our love to your families and teachers involved in the project. Kisses.

INES HERNANDGOMEZ

Relacje ze spotkań

Erasmus – Burgas

W dniach 01 – 07 września 2015 delegacja nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich gościła w Szkole Nauk Ścisłych i Matematyki im. N. Obreshkova w Burgas w Bułgarii. W skład delegacji wchodzili p. Dyrektor Małgorzata Gajda, koordynator projektu p. Magdalena Rutkowska oraz nauczyciel j. angielskiego p. Przemysław Kopczyński. W Burgas spotkali się przedstawiciele wszystkich 4 szkół biorących…