Dyrekcja

Dyrektor Liceum, Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej

DSC_1030+

mgr Małgorzata Gajda

Z-ca dyrektora  Liceum, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej V, VII-VIII

mgr Agnieszka Juszkiewicz-Płaza

Z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej I-IV, VI

mgr Beata Borzym