Zespół Szkół Katolickich

GIMNAZJUM, LICEUM,

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VI-VII

ul. Mariacka 18, 41-205 Sosnowiec
+48 32 266 36 10

email: gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-V

ul. Kasztanowa 3a, 41-205 Sosnowiec
+48 796 131 212

email: spkatolik.sosnowiec@gmail.com