Zespół Szkół Katolickich

LICEUM,

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

ul. Mariacka 18, 41-205 Sosnowiec
+48 32 266 36 10

email: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-VI

ul. Kasztanowa 3a, 41-205 Sosnowiec
+48 796 131 212

email: spkatolik.sosnowiec@gmail.com

 

konto: PKO BP  Sosnowiec  49 1020 2498 0000 8302 0185 6848