Schola

Na stałe w klimat i tradycję szkoły wpisała się nasza schola. Ileż to już pokoleń młodych ludzi zasilało ja swoimi talentami i wrażliwością muzyczną? Wszelkie uroczystości szkolne, cykliczne koncerty, czy comiesięczne szkolne msze święte trudno sobie wyobrazić bez udziału tej grupy.
W ostatnim czasie schola uświetniła śpiewem dwie muzyczne kawiarenki: „ Wspomnień czar” z udziałem absolwentów naszej szkoły „Góry moje życie i pasja” oraz w koncercie poświęconym kanonizacji Jana Pawła II.
Grupa brała udział w uroczystej wigilii dla dyrektorów szkół sosnowieckich z udziałem Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka, Ks.Biskupa Piotra Skuchy, Duchowieństwa oraz władz miasta na czele z Panem Prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim. Nasza schola reprezentowała szkołę w 6 Przeglądzie Jasełek w Kazimierzu Górniczym.
Schola spotyka się na cotygodniowych próbach, na które serdecznie zapraszamy wszystkich rozmiłowanych w muzyce.

Opiekunem grupy jest mgr Roman Lewandowski.