Pomóżmy zwierzakom ze schroniska w Sosnowcu!

Pomóżmy zwierzakom ze schroniska w Sosnowcu!

Zbieramy koce i suchą karmę do 20 grudnia.

Anna i Małgorzata Dudek