XVII edycja akcji GÓRA GROSZA


indeks
W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła ponownie przystąpiła do „Góry Grosza”. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m.in. na tworzenie nowych domów dla dzieci oraz rodzinnych domów dziecka. Ważnym celem akcji jest także uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze datki zebrane w dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu możliwe będzie udzielenie pomocy wielu dzieciom.

Tradycją w naszej szkole stało się już, że w listopadzie i grudniu, uczniowie, przynoszą drobne monety groszowe. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego końcem I semestru przeprowadzili wielką akcję „zbierania grosików”, do której licznie włączyli się uczniowie i pracownicy naszej szkoły. W sumie zebraliśmy 162,40 złotych, które za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom. Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły za poparcie akcji. Po raz kolejny pokazaliście, że możemy na was liczyć, że jesteście wrażliwi na krzywdę innych. Pieniądze zostały przeliczone przez uczniów klasy Va, pod nadzorem opiekuna akcji pani  Anny Dudek.