ZEBRANIE Z RODZICAMI

Prezentacja1

 Szkoła podstawowa

5a – s. 6

5b – s. 8

5c – s. 13

 

7a – s. 2

7b – s. 20

 

8a – s. 19

8b – s. 3

 

Gimnazjum          

3a – s. 14

3b – s. 11

3c – s. 15

 

 Liceum  

1A – s. 17

1B – s. 7

 2A – s. 4

2B – s. 12

3A – s. 5

 

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 9.10.2018 od godz. 18.00-18.30.

 

 

sala 2       M. Rutkowska-Kowalska

sala 3       J. Opuchlik-Polak

sala 4       D. Domagała-Pępek

sala 5       M. Wnęk

sala 6       S. Spyra, P. Pietraszczyk

sala 7       P. Kopczyński

sala 8       R. Lewandowski, I. Cioch

sala 11     L. Wąsowicz, I. Kwiecień

sala 12     M. Krotla

sala 13     A. Miodek-Wiktorzak, B. Kubala

sala 14     M. Synowiec

sala 15     M. Zimoląg

sala 17     A. Juszkiewicz-Płaza

sala 19     D. Wilkowska

sala 20     E. Majewska-Pyrkosz

sala 21     E. Banaszek, U. Trzcionka,

                   Drobińska-Ślusarz, A. Pałys,

       

 Pozostali nauczyciele dyżur konsultacyjny pełnią w pokoju nauczycielskim