Wspomnienie św. Jana Pawła II

P_20190402_104330 — kopia (2)

Historia naszego Narodu jest mocno powiązana z historią Kościoła, z obecnością chrześcijaństwa na terenie Polski. Apel, który odbył się w naszej szkole we wtorek, 2 kwietnia, był wspomnieniem Osoby, która na nas, jako Polaków i jako chrześcijan, miała wpływ z nikim innym nieporównywalny.

Jan Paweł II, bo o nim oczywiście mowa, był tematem i natchnieniem dla montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły pod opieką pani Danuty Wilkowskiej i pana Romana Lewandowskiego.

Dzisiejsza młodzież, jak wynikało z treści przytoczonych tekstów, może czerpać pełnymi garściami z życiorysu i spuścizny naszego wielkiego Rodaka, którego kazania, katechezy, przemówienia, papieskie dokumenty, a nawet poezja niosą w sobie niebywałe bogactwo wnętrza tego zanurzonego w Bogu świętego Człowieka. Analizując osobowość Jana Pawła II warto zawsze zauważyć prostotę i normalność, które tak mocno przyciągały ludzi do niego, a przez niego do samego Boga.

Końcowym akordem było odśpiewanie przez nas wszystkich Barki, pieśni, która zawsze będzie się kojarzyć nie tylko z tematem powołania, ale właśnie ze świętym Janem Pawłem II, któremu jej słowa towarzyszyły od młodych lat. Czy my sami, patrząc w ten święty życiorys, potrafimy odnaleźć swoje ścieżki prowadzące do prostej i mądrej jednocześnie świętości?

ks. Arkadiusz Witkowski

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji