OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2019

9 maja 2019 r. uczniowie klasy III A i III B przystąpili do sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu trzech lat nauki w edukacji wczesnoszkolnej.  Celem przeprowadzenia tego sprawdzianu jest obiektywna ocena przygotowania uczniów do nauki na wyższym stopniu edukacji.

Uczniowie pracowali w wielkim skupieniu. Mamy nadzieję, że uzyskają jak najlepsze wyniki.