Forum Młodzieży Szkół Katolickich

„… NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ.”

Jednym z najbardziej znanych fragmentów Biblii jest „Hymn o miłości” św. Pawła Apostoła. I nie bez przyczyny. Czegóż bowiem najbardziej w życiu pragniemy? Czego pożądamy? I jakież byłoby nasze życie bez miłości? Z pewnością jest to jedna z najważniejszych spraw dla ludzi młodych, dlatego tej tematyce poświęcone było XIX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Odbyło się ono we wtorek 24 września 2019 roku na Jasnej Górze, a myśl przewodnia została zaczerpnięta z 1. Listu do Koryntian: „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości.” (1 Kor 16, 14) Uczestniczyli w nim również przedstawiciele naszej szkoły – uczniowie klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego wraz ze swoim wychowawcą – p. Mariuszem Wnękiem. Przez cały dzień uczestnikom Forum towarzyszył zespół muzyczny Projekt Fausystem z Oświęcimia wraz z Aleksandrą Nykiel.

Jednym z pierwszych punktów programu była konferencja „O Miłości”, którą wygłosił ks. dr Wojciech Węgrzyniak. Przedstawił on młodym ludziom „dekalog miłości”. Podkreślił, że „wzorem najpiękniejszej miłości jest Chrystus”. Wskazał również cechy, jakimi powinna się ona charakteryzować: wzajemność, szczerość, wolność, rozmowa, wybaczenie. Omawiając poszczególne przykazania „dekalogu miłości” ks. Wojciech przytaczał wiele przykładów z codziennego życia. Przypomniał, że „miłość to jest ciągła praca”, a zakończył jak na rasowego górala przystało stwierdzeniem: „nie ma piękniejszej harówy niż harówa nad miłością”. Mimo tego, że konferencja trwała całą godzinę, została przez młodzież nagrodzona rzęsistymi brawami.

W spotkaniu poświęconemu miłości nie mogło zabraknąć świadectwa osób, dla których chlebem powszednim jest dzielenie się tym darem na co dzień. Swoimi życiowymi doświadczeniami podzielili się małżonkowie Dominika i Michał Chorosińscy, którzy przybyli na spotkanie wraz ze swoimi dziećmi.

Po wysłuchaniu konferencji oraz świadectwa odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, po której w jasnogórskiej bazylice uczestniczyliśmy w Eucharystii.  Przewodniczył Jej ks. bp Marek Mendyk.

Zwieńczeniem Forum Młodzieży Szkół Katolickich była Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i rozesłanie przy pomniku Jasna Pawła II.

ks. Mariusz Socała

Konferencję ks. Wojciecha Węgrzyniaka „O Miłości” można wysłuchać na Youtube pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=R66O7spw1dM