Zebrania z Rodzicami

zebranieSerdecznie zapraszamy  15 października 2019 r. o godz. 17.00 na zebrania Rodziców uczniów klas I-V Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ulicy Kasztanowej 3A w Sosnowcu.  Konsultacje dla Rodziców z nauczycielami odbywają się w godz. 17.30- 18.30.

Serdecznie zapraszamy 16 października 2019 r. o godz. 17.00 na zebrania Rodziców uczniów klas VI, VII, VIII Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz I-III Liceum przy ul. Mariackiej 18 w Sosnowcu.
Konsultacje dla Rodziców z nauczycielami odbywają się w godz. 17.30- 18.30.