Ogólnopolski Konkurs Orzeł Informatyczny ONLINE

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów  naszej Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej do udziału w konkursie Orzeł Informatyczny Online, wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Ogólnopolski Konkurs Orzeł Informatyczny ONLINE odbędzie się 14 maja 2020 roku.

man-1459246_1280W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” w zaplanowanej tradycyjnej formie informuję, że odbędzie się on internetowo (online) – uczniowie będą mogli rozwiązać test w domu.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany organizacyjne:

– konkurs odbędzie się 14 maja 2020 r. Uczniowie będą mogli rozwiązać test w domu wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu konkursowego nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu,

– konkurs nadal będzie w formie testu składającego się z 21 jeden pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ale będzie można zdobyć do 5 dodatkowych punktów za rozwiązanie zadań przed wyznaczonym czasem,

– do każdego zadania indywidualnie zostanie ustalony maksymalny czas na jego rozwiązanie,

-otrzymacie link z dostępem do arkusza konkursowego.

Wszystkie informacje można znaleźć w regulaminie konkursu online dostępnym na naszej stronie internetowej: www.konkursy-delta.edu.pl.

W związku z późniejszym terminem realizacji konkursu możliwe jest dokonywanie zmian w liczbie zgłoszonych uczestników i dopisanie nowych chętnych!

WYMAGANE JEST POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE do dnia 09 maja 2020 roku.

Potwierdzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza –  Formularz zgłoszeniowy do Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny”.

 

W formularzu można dołączyć również wypełnioną Zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz

Klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  – szczegóły na stronie organizatora https://www.konkursy-delta.edu.pl/dane-osobowe3.html

UWAGA: ze względów bezpieczeństwa formularz mogą wypełnić tylko osoby należące do naszej szkoły – logując się na konto ucznia office.com – login i hasło podane przez wychowawcę na czas nauki zdalnej. W przypadku trudności z logowaniem, resetowaniem hasła proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny Uonet+.

 

koordynator konkursu

mgr Ewelina Majewska Pyrkosz

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

REGULAMIN KONKURSU