Wspomnienie o św. Janie Pawle II

Dziś obchodzimy liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II na pamiątkę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża – Polaka, która miała miejsce właśnie 22 października 1978 r., kiedy to papież odprawił uroczystą Mszę Świętą na Placu Świętego Piotra na Watykanie.

Na stronie Naszej Diecezji Sosnowieckiej opublikowano w ubiegłych latach 10 ważnych wypowiedzi naszego Ojca Świętego. Część z nich zapewne dobrze znamy, ale są wśród nich i te rzadko cytowane. Warto je właśnie w dniu dzisiejszym przypomnieć.

1. Fragment rozważania Jana Pawła II w czasie modlitwy Anioł Pański, 9 maja 1994 r.

„Chciałbym wyrazić dziś przez Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza: trzeba było wprowadzić go przez cierpienie – przez zamach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę.”

Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w tym roku, w Roku Rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można – „wyższa”: Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin.

2. Z przesłania do młodzieży podczas spotkania na Placu św. Piotra w Rzymie, 15 sierpnia 2000 r.

„Czego szukacie?… Pozwólcie, że jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?… Odpowiedź może być tylko jedna: szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha.”

3. Z homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.

„Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.”

4. Z przemówienia wygłoszonego do rodzin, 14 października 2000 r.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

5. Z homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej na Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”

 

6. Z katechezy Dowody na istnienie Boga, 10 lipca 1985 r.

„Mówić o przypadku w odniesieniu do świata, który ukazuje tak bardzo złożoną organizację elementów i zadziwiającą celowość życia, oznacza rezygnację z próby wytłumaczenia świata, który jawi się naszym oczom w rezultacie jest to jednoznaczne z chęcią uznania skutków bez przyczyny. Jest to abdykacja ludzkiego rozumu, który w ten sposób zaniechał myślenia, próby rozwiązania swoich problemów.”

7. Z homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej w Kolonii, 15 listopada 1980 r.

„Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.”

8. Z homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r.

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”

9. Z Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, Rzym 1981 r.

„W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa, i jego własne, związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny.”

10. Z przesłania do młodzieży wygłoszonego w Lyonie, 5 października 1986 r.

„Wstań! Nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach! Wyprostuj się… Wstań i idź! Żyj wyprostowany! Siostro i Bracie, żyj wiarą! Żyj wyprostowany, chociaż może już kręgosłup i plecy nieraz trudno wyprostować z powodu uciekających lat. Ale w sferze duchowej żyj wyprostowany, żyj wiarą!”

 

Źródło: http://diecezja.sosnowiec.pl/news/10-cytatow-z-nauczania-sw.-jana-pawla-ii-4287