DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

            Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom klas I ‑ VI opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to: zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, matematyczne, gry planszowe i zabawy stolikowe oraz liczne konkursy.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier, klocków konstrukcyjnych i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy w sali gimnastycznej. W naszej świetlicy jest również kącik relaksacyjny, w którym uczniowie mogą odpocząć po zakończonych zajęciach dydaktycznych. W kąciku czytelniczym mają możliwość czytania prasy i literatury dziecięcej.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Pobyt w świetlicy ma sprzyjać w szczególności umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych oraz kształtowaniu właściwych postaw etycznych i społecznych.

mgr Barbara Szczepaniak