Rekrutacja 2018/2019

Nasza Szkoła Podstawowa

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko Parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się nabór uczniów do następujących klas:

klasy I– rekrutacja

klasy II– nabór uzupełniający

klasy III– nabór uzupełniający

klasy IV– nabór uzupełniający

klasy V– nabór uzupełniający

klasy VI– nabór uzupełniający

NABÓR_SP_KLASY_7_8

klasy VII– nabór uzupełniający

klasy VIII– nabór uzupełniający

NABÓR SP KLASY 7_8

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:

Nabór uzupełniający prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

od 2 lutego 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:

   • Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (Załącznik nr 1),
   • Ankieta  kandydata (Załącznik nr 2)
   • Akt chrztu
   • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej szkoły podstawowej,
   • Wykaz ocen z I semestru, potwierdzony pieczęcią szkoły
   • Jedno  zdjęcie legitymacyjne.

od 11 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. – rozmowa Księdza Proboszcza – organu prowadzącego szkołę, Dyrektora i osób przez niego wskazanych z rodzicami/prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonym wcześniej terminem),

24 kwietnia 2018 r. – odbędzie się test kompetencyjny (ul. Mariacka 18):   

godz. 15.00-16.00          język polski i matematyka

godz. 16.15 do 17.00      język angielski

 

14 maja 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019,

19 czerwca 2018 rgodz. 17.00 ul. Mariacka 18 zebranie informacyjne dla rodziców/ prawnych opiekunów uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/2019  z Dyrekcją Szkoły,

do 29 czerwca 2018 r. – dostarczenie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz karty zdrowia.

 • W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w terminie do 23 czerwca 2017 r. na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje  Organ Prowadzący i Dyrektor Szkoły.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Podanie o przyjęcie do KNSP w Sosnowcu

Ankieta kandydata KNSP w Sosnowcu

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA NASZA SZKOŁA W ŚRODKU, ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO NASZEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wirtualny spacer