Rekrutacja

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ankieta do 3 letniego liceum

Ankieta do 4 letniego liceum

PODANIE O PRZYJĘCIE

Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji

Rejestracja odbywa się pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

 

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 

Szczególnym miejscem na mapie edukacyjnej Sosnowca jest Zespół Szkół Katolickich. Placówka istnieje już ponad ćwierć wieku i od początku swojego istnienia nieprzerwanie może się poszczycić wysokimi wynikami nauczania oraz czołowymi lokatami w rankingach placówek edukacyjnych. W 2013 r. do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dołączyła szkoła podstawowa, utworzona dzięki staraniom ks. kanonika Andrzeja Domagały oraz pani Dyrektor Małgorzaty Gajdy.

Na każdym etapie edukacyjnym Szkoła oferuje indywidualizację procesu kształcenia oraz podmiotowe traktowanie ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje uczniom możliwość równomiernego i wieloaspektowego rozwoju.

Kształcenie odbywa się w małych zespołach klasowych i grupach językowych, dzięki czemu nauczyciele mogą wspierać uczniów w ich indywidualnych poszukiwaniach oraz w doskonaleniu talentów i umiejętności. Szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim w oparciu o wartości Ewangelii kształtuje dojrzałą osobowość uczniów w zakresie moralności i etyki katolickiej. W swojej pracy wychowawczej wspiera w tym zakresie obowiązki rodziców i zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności znajdowali tu środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, psychicznego, duchowego, moralnego, społecznego, zdrowotnego i estetycznego. Ideałem wychowawczym jest chrześcijańska hierarchia wartości, w której dokonuje się preferencji od dóbr najniższych (materialnych), poprzez dobra duchowe (pośrednie) do dobra najwyższego (miłości Boga). Wszak wychowywać to prowadzić ku wartościom najwyższym i przygotowywać do umiejętnego i słusznego wyboru.

Uczymy szacunku dla wiary i Kościoła, szacunku dla pracy, dla prawa, rodziców, chorych i kalekich, dla kultury. Dużą rolę odgrywa także wychowanie patriotyczne – przekaz dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych. Nasze szkolne kalendarium nawiązuje wyraźnie do uroczystości narodowych.

Świadomi szczególnych w dzisiejszych czasach zagrożeń, realizujemy program profilaktyki uzależnień, dzięki któremu pomagamy budować silną osobowość.

Jak na ZSK przystało, nasza szkoła jest od lat organizatorem wigilijnego spotkania dyrektorów szkół z biskupem dr Grzegorzem Kaszakiem i władz miasta oraz Kuratorium Oświaty.

Cieszymy się, że nasza młodzież nie zamyka się w kręgu własnych spraw, ale od 27 lat istnienia autentycznie włącza się w życie dzielnicy, parafii, miasta, diecezji, doświadczając przy tym czystej radości dawania. Dobro to przecież czynienie czegoś konkretnego we właściwym czasie.

Szkoła może poszczycić się 100% zdawalnością egzaminów maturalnych, które osiągają wyższy poziom procentowy niż średnia wyników miejskich i ogólnopolskich. Podobnie wysokie wyniki egzaminów osiągają absolwenci Gimnazjum Katolickiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Sosnowcu są finalistami i laureatami konkursówi olimpiad przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i naukowymi, min. z Uniwersytetem Śląskim czy Uniwersytetem Papieskim w Krakowie. Uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym i wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. W doskonale wyposażonych pracowniach uczniowie zapoznają się z technologiami informacyjnymi, pracują na komputerach i tablicach multimedialnych. Uczestniczą w kursach i wykładach internetowych.

Najmłodszym Szkoła oferuje także zajęcia dodatkowe, które pomagają stymulować wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci. Uczniowie szkoły podstawowej uczą się tańczyć, grać w szachy czy w piłkę nożną.

Od początku swego istnienia Szkoła uczestniczy w programach unijnych ( początkowo Socrates Comenius, obecnie Ersmus +) oraz wymianach międzynarodowych z Francją, Niemcami i Włochami. Dzięki temu uczniowie nie tylko doskonalą umiejętności językowe, ale także poznają obyczajowość innych narodów, stając się tym samym świadomymi uczestnikami kultury.

Wszystko to sprawia, że Zespół Szkół Katolickich w Sosnowcu to miejsce szczególne. Jednak dla wielu uczniów i nauczycieli wyjątkową cechą Szkoły jest atmosfera życzliwości i otwartości panująca przy Mariackiej 18 i Kasztanowej 3a. Relacja uczeń-nauczyciel opiera się na przyjaźni, gotowości pomocy i szczerej rozmowie. Tutaj rodzinny klimat tworzą wszyscy, także Rodzice, którzy są integralną częścią społeczności szkolnej. Drzwi gabinetu pani Dyrektor otwarte są dla wszystkich. Fakt, iż dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły znają wszystkich uczniów, podnosi bezpieczeństwo na terenie placówki.

Atmosfera Szkoły sprawia, że częstymi i zawsze gorąco witanymi gośćmi są absolwenci, którzy służą młodszym kolegom radą, pomocą i doświadczeniem nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także podczas wyjazdów wakacyjnych, organizowanych przez dyrekcję i nauczycieli.

Trudno w krótkim tekście opisać wszystkie zalety ZSK w Sosnowcu. Aby przekonać się o wyjątkowości tego miejsca, trzeba tej wyjątkowości doświadczyć.

Społeczność szkolna każdego przyjmie serdecznie i z przyjemnością zaprezentuje swoją Szkołę.

Nasze dokumenty